388CEDA logo

"The Accident People"

[rev_slider alias="english-header-1"][/rev_slider]

FÈ FAKT

ASIRANS YO KONNEN POU BAY REKLAMASYON WEAK

Yo ka ale nan anpil longè pou jwenn fason pou pa fè reklamasyon fèb yo. Ou bezwen yon moun sou bò gòch ou pou ede ou ranfòse reklamasyon w lan.

Ranfòse CASE OU rapidman

Pi bonè ou rele, plis nou ka ede. Nou travay avèk ou nan efikasman evalye ak adrese blesi ou a, ki ede ranfòse reklamasyon ou an. Rele nan anbilans la, oswa sèn.

Kalite Aksidan

BLAJE AK PA KONNEN

KIYÈS POU RELE?

Apre yon aksidan, li komen yo santi akable ak konfonn nan evènman sa yo inatandi. Nou konprann, rele nou yo wè ki jan nou ka ede.

NOU KA EDE MOVE KA CASE AN devan

NOU OFRI

Se konsa, ou ka jwenn la

Ranfòse Ka Ou Avèk CEDA epi mete nou nan travay

Sèvi

Sèvi Konte Miami-Dade, Broward & Palm Beach.

image of florida territories

Kontakte nou