Limit responsabilite nou

388CEDA se pa yon kabinè avoka oswa yon sèvis referans avoka. Sepandan, nou travay ak avoka esè ak avoka. Doktè M.D. & D.C. 388CEDA a dokimante ak trete moun ki te soufri blesi. Objektif nou se bay sèvis ekselan.Rezilta yo ka varye epi yo pa garanti. Si ou mande yon avoka jijman oswa yon avoka aksidan, nou ka rekòmande youn oswa plis avoka nan Sid Florid. Si ou gen nenpòt kesyon oswa ou bezwen èd, tanpri rele youn nan ajan nou yo nan 1-800-388CEDA.

* Fè adviced, dechajman te tradui pa Google Translate.

Scroll to Top

Don't wait,
Call now

After an accident, 1•800•388•CEDA  may give you the help you need to strengthen your case.

388CEDA GIRL copy

Fill Out Your Claim

come here often?

Step 1 of 7